Från amputation till rehabilitering


En amputation är en livsförändrande händelse som påverkar hela familjen. Många gånger varar den emotionella anpassningen längre än den fysiska återhämtningen. Det kan vara frustrerande att behöva lära sig göra saker annorlunda och uppleva bakslag, men kom ihåg att du inte är ensam! Att förlita dig på ditt rehabiliteringsteam för information och support kan hjälpa dig till ett liv utan begränsningar.

Vi hoppas att du med hjälp av den här informationen, som hjälper dig förstå specialisternas olika roller och vad du kan förvänta dig under processen, kommer att känna dig stärkt av att bli en aktiv medlem i ditt rehabiliteringsteam.