Om Dynamic Solutions

Många protesanvändare önskar i allt högre grad att ta del av vardagens olika sysslor - från shopping till trädgårdsarbete, från lättare bestyr till långa promenader. Valet av proteskomponenter är viktigt och kan vara avgörande för om en protesanvändare har möjlighet att återta en aktiv roll i samhället, återvända till sitt arbete och njuta av livet fullt ut, eller inte.

För en mer aktiv roll

Össur Dynamic Solutions är en serie proteskomponenter avsedda för medel- till högaktiva protesanvändare som strävar efter att bibehålla god livskvalitet och fortsätta att njuta av livet fullt ut.

Grunden till en effektiv och säker suspension är en bra liner och en bekväm proteshylsa. För protesanvändare med mycket "stående och gående" i jobbet eller som t.ex. tar hand om andra, är god komfort en avgörande faktor. Genom att välja knäproteser och protesfötter som är stabila, följsamma och dynamiska, och som erbjuder både stötupptagning och rotation, är chanserna goda att protesanvändaren kan uppnå eller upprätthålla önskad aktivitetsnivå. Det är utifrån detta perspektiv proteskomponenterna i Össur Dynamic Solutions tagits fram.