Относно динамичните решения

По-опитният ползвател на протеза се ангажира все повече с по-динамичните предизвикателства на ежедневието – от пазаруването и градинарството до леката работа и по-дългите разходки. Изборът на протезно решение е от решаващо значение за подпомагането на хората да играят активна роля в обществото, да се върнат на работа, където е подходящо, и да се радват на пълноценен живот.

По-динамична роля

Динамичните решения на Össur са предназначени да насърчават все по-активните хора, които искат да подобрят мобилността си и да се върнат към редовните си дейности.

И чрез преодоляване на потенциалните пречки за по-динамичен начин на живот е възможно да се намали въздействието на загубата на крайниците върху по-широката общност, както и върху индивида. За хората с динамичен начин на живот, добър лайнер и удобна гилза са в основата на ефективно и безопасно носене на протезата. Комфортът също е от решаващо значение, ако сте на крака за дълги периоди, може би на работа или се грижите за някого . Протезното коляно трябва да предлага естествено движение с подходящо ниво на стабилност, докато стъпалото трябва да включва голямо връщане на енергията и обхват на движение с гладко преобръщане, което води до по-малко шум от страна на натоварването.