За много хора със загуба на крайници, поради възраст или лошо здраве, могат да окажат значително въздействие върху мобилността и увереността. Използването на протеза може да бъде предизвикателство само по себе си, така че да чувствате сигурност и удобство от самото начало е от жизненоважно значение, за да може потребителят да поддържа ниво на независимост, колкото и да е малка. Решенията за баланс на Össur са създадени да подкрепят по-малко активните хора, които могат да се борят за поддържане на идеалния баланс между безопасност, комфорт и мобилност.

Открийте Вашето решение за баланс